Portugese synagoge Amsterdam

Deze monografie beschrijft de cultuurgeschiedenis van de Portugees-Israëlietische synagoge te Amsterdam en vertelt het verhaal van het gebouw en zijn gebruikers.

Restauratie

De restauratie van de Portugese synagoge in Amsterdam in 2011 vormde de aanloop tot deze publicatie, waarin het gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein vanuit een cultuurhistorisch standpunt wordt belicht. Het boek beschrijft het complete verhaal van het gebouw en de inrichting; van de architect Elias Bouman, tot de instandhouding van het gebouw, de functie van de inrichting en de bijgebouwen. Daarnaast belicht het boek de geschiedenis van de Portugees-Joodse gemeente in Amsterdam. Eén hoofdstuk is gewijd aan de ceremoniële kunstschatten van de synagoge.

Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels.

Colofon

Tekst: David P. Cohen Paraira, Kees Doornenbal, Roos keppler, Mirjam Knotter, Eloy Koldeweij, Coert Peter Drabbe, Dik de Roon, Jos Smit, Pieter Vlaardingerbroek
Redactie: Pieter Vlaardingerbroek
ISBN: 978-90-400-0762 0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam, WBOOKS, 2013