Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek: voor waardestellingen van groen erfgoed

Deze richtlijnen geven aanbevelingen voor het waarderen van groen erfgoed. De gids laat zien waar een onderzoeksplan aan moet voldoen en geeft aansprekende voorbeelden en concrete tips.

Publicatie downloaden via Stichting ERM

De tuinkunst in ons land kent een boeiend verleden. Zo kwam de rijkdom van de gouden eeuw tot uitdrukking in een uitgebreid stelsel van landgoederen en buitenplaatsen. Andere waardevolle groengebieden zijn particuliere lusthoven, vestingwerken, boerenerven, parken en begraafplaatsen. Veel van deze rijkdom is helaas verloren gegaan, want het onderhouden van tuinen is kostbaar en arbeidsintensief. Gelukkig valt er nog steeds te genieten van menige oude tuin en park, mede dankzij de inspanningen in de afgelopen decennia voor het behoud en renovatie van historische tuinen en terreinen.

Colofon

Tekst: Leo Hendriks en Ronald van Immerseel
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012