RAM 196: Vragen over Malta

Parallel aan de evaluatie van de Archeologiewetgeving heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie studies uitgevoerd die een antwoord geven op drie vragen over ‘Malta’.

Malta-onderzoek

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) bundelt de drie studies. De eerste onderzoeksvraag was: Wat heeft het ‘Malta-onderzoek’ aan nieuwe kennis opgeleverd? Het blijkt dat het Malta-onderzoek veel belangrijke informatie over ons verleden oplevert, maar dat de interpretatie van deze informatie nog te vaak blijft liggen. Daarbij vindt synthese van de kennis meestal buiten de opgravingsrapporten plaats.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 196
Redactie: R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os & L. Theunissen
ISBN: 978-90-5799-183-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011