Een toekomst voor kerken; een handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

Kerkgebouwen krijgen steeds vaker een andere functie. Deze brochure bevat richtlijnen voor het herbestemmen van kerkgebouwen zonder daarbij het monumentale karakter aan te tasten.

Herbestemmen kerken met behoud monumentaal karakter

Deze brochure geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen als: Wat maakt een kerkgebouw monumentaal? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen? Ook zijn er richtlijnen geformuleerd voor de aanpassing van monumentale kerken aan nieuw gebruik: religieus of anderszins.

Een andere brochure gaat in op het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, januari 2012