RAM 192: De Loherschans aan de Leygraafweg te Belfeld (gem. Venlo, provincie Limburg)

In Belfeld is in 2003 bij een archeologische opgraving een schans uit de vroegmoderne tijd aangetroffen.

Ontdekking resten Loherschans bij archeologische opgraving

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een archeologische opgraving die in 2003 plaatsvond in het kader van de archeologische begeleiding van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. Hierbij zijn resten aangetroffen van de Loherschans. Deze schans bestond uit een binnenterrein met omgrachting. De vondsten dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 192
Redactie: M. Lascaris en J. Schotten
ISBN: 978 90 5799 177 6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2011