Erfgoedbalans 2009

De Erfgoedbalans beschrijft de stand van zaken in Nederland als het gaat om archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Dit gebeurt aan de hand van feiten, cijfers en beschouwingen.

Hoge resolutie

Download 'Erfgoedbalans 2009'
PDF document | 296 pagina's | 49.7 MB | 2009

Erfgoed in Nederland: feiten, cijfers en beschouwingen

Steeds meer kerken, kloosters, industriƫle gebouwen en andere monumenten verliezen hun functie en komen leeg te staan. Hoe gaan we om met deze herbestemmingsopgave? Hoe is de samenstelling van de erfgoedvoorraad en hoe staat het met de kwaliteit hiervan? Welke ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats in Nederland en wat is hun effect op het erfgoed? Wat zijn de effecten van de decentralisatie van de erfgoedzorg, en hoe waarborgen we de kwaliteit van die zorg? De Erfgoedbalans 2009 geeft antwoord op deze vragen. Iedere vijf jaar wordt deze nationale balans opnieuw opgemaakt. De Erfgoedbalans biedt concrete, onderbouwde gegevens en constateringen over het erfgoed, het erfgoedbeleid en de ontwikkeling daarvan.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISBN 978-90-7604-662-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2009