RAM 177: De oertijd van de DRU

Op het voormalige DRU-fabrieksterrein te Ulft zijn tijdens archeologisch onderzoek de resten van een ijzerhut en de bijbehorende watermolen tevoorschijn gekomen.

Archeologische vondsten DRU-fabrieksterrein in Ulft

Archeologisch onderzoek van industriƫle complexen uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1500) staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De vondst van fundamenten en houtresten tijdens saneringswerkzaamheden op het terrein van de voormalige ijzergieterij Diepenbrock & Reigers te Ulft (DRU) uit de 18e eeuw was voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanleiding om nader onderzoek te doen. Naast enkele bakstenen funderingen van gebouwen die onderdeel uitmaakten van de ijzerhut, zijn honderden houten palen van de verschillende onderdelen van een watermolen aangetroffen. Daarnaast is de vulling van de gedempte molenbeek onderzocht. Deze waterloop was gedempt met afval (slakken) van de ijzerproductie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 177
Auteurs: J. Schreurs en J.W. de Kort
Met bijdragen van H. Baas, M. van Bers, J. van Doesburg, I. Joosten, P. Nijhof, B. van Os, G. Troost en H. Weerts
Redactie: J. Schreurs
ISBN: 978 90 5799 153 0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009