Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel

Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Deze technische brochure gaat in op de bouwtechnische en constructieve oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

Schadeveroorzakers en herstelmethoden

De eerste stap is altijd om te onderzoeken wat de schade heeft veroorzaakt. Alleen met die informatie kan een passende maatregel worden gekozen. Scheurvorming heeft vaak een constructieve oorzaak, maar het kan ook het gevolg zijn van bouw- of materiaaltechnische problemen. In deze brochure komen de bouwtechnische en constructieve schadeveroorzakers aan bod en enkele methoden om deze schade te herstellen. Een andere brochure Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel gaat specifiek in op de materiaaltechnische oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 4
Auteurs: Matth van Rooden, Jos van Rooden en Michiel van Hunen
Redactie: Klaas Boeder, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten, Renate Pekaar, Dirk Snoodijk en Daniëlle Takens.
ISSN: 1569-7606
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009