Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel 2

Bij historisch metselwerk komen verschillende vormen van schade voor. Deze technische brochure gaat in op de materiaaltechnische oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

Herstellen van historische baksteenconstructies

Het herstellen van historische baksteenconstructies vraagt veel inzicht in de achtergronden van het ontstaan van de schade. Door het puntsgewijs behandelen van de oorzaken biedt deze brochure een hulpmiddel om een beeld te krijgen van materiaaltechnische onderhouds- en herstelmogelijkheden. Een andere brochure Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel gaat specifiek in op de bouwtechnische en constructieve aspecten.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 5
Redactie: Frans van der Helm, Ries van Hemert, Matth van Rooden, Jos van Rooden, Margo van der Sluys
Tekst: Matth van Rooden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001