RAM 131: Ouderdom en ontstaanswijze van cirkelvormige eikenstrubben in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen, Noordwest-Veluwe

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat één van de onderzochte cirkelvormige eikenstrubben waarschijnlijk teruggaat tot de 12e eeuw.

Natuurterrein De Wilde Kamp

Met eikenstrubben wordt grillig gevormd eikenhakhout van struikachtige bomen bedoeld. Uit dit interdisciplinaire onderzoek blijkt onder meer dat het natuurterrein De Wilde Kamp een rijke cultuurhistorie kent. Denk hierbij aan een combinatie van bodemarchief, archeologische relicten, historisch-geografische relicten, historisch-ecologische waarden en aardkundige waarden. Een van de conclusies is dat de ouderdom van de onderzochte cirkelvormige eikenstrubben op de Wilde Kamp tot de 12e eeuw is terug te voeren.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 131
Eindredactie: B.J. Groenewoudt, B.P.Speleers
Auteurs: Th. Spek, J. Buiteveld, P. Copini, R. Exaltus, B.J. Groenewoudt, W. Groenman-Van Waateringe, A.G. Jong, F. van Kregten†, N.C.M. Maes, A. Mars, J. den Ouden, C.J.A. Rövekamp, U.G.W. Sass-Klaassen & B.P. Speleers
ISBN: 90-5799-074-1
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006