Postkantoren; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse architectuur van postkantoren in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse gebouwen.

Cultuurhistorische waarde postkantoren

Deze publicatie geeft een korte inleiding op de vooroorlogse geschiedenis van het postkantoor. Hierna volgt een beschrijving van de naoorlogse ontwikkeling van deze gebouwen. Dit vormt de introductie voor een preselectie van postkantoren die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marije de Korte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005