Vroeg-naoorlogse woonwijken

Deze brochure gaat in op de vormgeving van naoorlogse wijken en schept hiermee een referentiekader voor de opstellers van herstructureringsplannen.

Stedenbouw na de oorlog

De Nederlandse naoorlogse stedenbouw is een uitdrukking van het geloof in de maakbare samenleving. Naast het utopische idee over de goede huisvesting van arbeiders en de middenklasse en het belang van een goede opbouw van de wijk, werd de stedenbouw ook steeds meer een wetenschappelijke discipline. Hierbij werd de inrichting en vormgeving van steden voorafgegaan door demografische, sociale en economische onderzoeken. Deze brochure legt uit welke factoren een cruciale rol speelden bij de vormgeving van deze wijken. Denk daarbij aan bemoeienis vanuit Den Haag, de wijkgedachte, industrialisatie en standaardisatie en de introductie van hoogbouw. 

Colofon

Reeks: Brochure Cultuurhistorie 5
Tekst: Anita Blom
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004