Raadhuizen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie presenteert een selectie met belangrijkste naoorlogse raadhuizen en gaat in op de ontwikkeling van deze architectuur.

Naoorlogse architectuur raadhuisgebouwen

Het rapport beschrijft beknopt de vooroorlogse ontwikkelingen en gaat uitgebreider in op de naoorlogse architectuur van raadhuisgebouwen. De publicatie bevat een complete lijst van raadhuizen uit de wederopbouwperiode. Binnen deze lijst is een preselectie gemaakt van gebouwen die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische betekenis. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marije de Korte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004