Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden

Deze publicatie behandelt de cultuurhistorische en technische aspecten van een bijzondere groep metsel- en voegmortels: de kalkmortels.

Cultuurhistorische en technische aspecten kalkmortels

Kalk is lange tijd het belangrijkste bindmiddel in de bouw geweest. Het culturele erfgoed is er grotendeels mee opgetrokken. In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de historische bouwpraktijk, de techniek van kalkmortels, de verschillen met recente mortels en de voor- en nadelen voor de restauratiepraktijk. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden kalkmortels steeds vaker vervangen door cementgebonden mortels. Deze bereiken sneller hun eindsterkte en kwamen goed van pas tijdens de industrialisatie en bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Maar cementgebonden mortels zijn niet altijd geschikt voor restauraties van historische materialen en kunnen zelfs schade berokkenen.

Colofon

Auteurs: Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn, Matth van Rooden
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003