Het gebruik van kalkmortel

In de huidige bouwpraktijk is het gebruik van cement de standaard. Vroeger was kalk echter het standaard bindmiddel. Deze brochure geeft informatie over het gebruik van kalkmortels.

Gebruik kalkmortels historisch metselwerk

Voor het herstel van historisch, in kalk opgetrokken, metselwerk is het in de meeste gevallen het beste om opnieuw een op kalk gebaseerde mortel te gebruiken. Een kalkmortel kan worden gebruikt om te metselen, te voegen en voor het bepleisteren van gevels. Het materiaal is zowel gebruikt voor het exterieur als voor het interieur, voor zowel bouwdelen onder water als in de lucht. Echter, elke toepassing vraagt om een eigen kalkmortel met specifieke eigenschappen. In deze Gids Techniek komt kalkmortel in de volle breedte aan bod. De geschiedenis van de techniek wordt beschreven, maar ook het gebruik in de huidige bouwpraktijk en de samenstelling en de eigenschappen van het materiaal.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 37
Tekst: Michiel van Hunen
Redactie: Klaas Broeder, Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Edzard Prent en Joke Hoogendoorn
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004