Archeologiebalans 2002

De archeologiebalans beschrijft de stand van zaken van de archeologie in Nederland. Deze publicatie uit 2002 is een nulmeting.

Archeologiebalans van 3 thema's

Deze nul-versie van de Archeologiebalans maakt voor drie thema’s de balans op die van belang zijn voor het beleid rond de archeologische monumentenzorg. Het gaat hierbij om de stand van zaken van de archeologie en het archeologisch erfgoed, de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de toekomst van archeologisch erfgoed in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. De publicatie laat de stand van kennis zien, maar benoemt ook de kennislacunes. Daarmee is deze rapportage een momentopname en een startpunt voor andere metingen.

Colofon

Redactie: R.C.G.M. Lauwerier & R.M. Lotte
ISBN: 90-5799-039-3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2002