Herstel en onderhoud van terrazzovloeren

Terrazzo is een duurzaam materiaal maar kan onder bepaalde omstandigheden scheuren. Deze brochure laat zien hoe schade aan terrazzovloeren kan worden voorkomen en hersteld.

Schade terrazzovloeren

De meeste voorkomende schade aan terrazzo is scheurvorming. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals een instabiele ondergrond, thermische spanningen of een slechte uitvoering. Om de schade te herstellen is er eerst een vooronderzoek nodig. Om de oorzaak te kunnen vaststellen moet de opbouw en de samenstelling van de vloer en de terrazzolaag in kaart worden gebracht. Aan de hand van dit vooronderzoek wordt een herstelplan opgesteld met de te gebruiken herstelmethode. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat er zo min mogelijk authentiek materiaal verloren mag gaan.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer  23
Tekst: Laura M. Kooistra, E.D.J. van Ee en Matth van Rooden
Redactie: Michiel van Hunen, Margo van der Sluys, Ries van Hemert, Taco Hermans en Els Reijn
ISSN 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2001