Verpakkingsmaterialen voor archiefbestanden; ICN-Kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea

Voor de passieve conservering van museale objecten zijn er een aantal kwaliteitseisen geformuleerd. Deze brochure zet deze eisen op een rij en licht toe waarom deze eisen nodig zijn.

Archiefwet

Het gaat hierbij om voorwerpen die tot het domein van het cultureel erfgoed behoren. Dit zijn museale objecten, maar ook archiefbestanden, boeken en archeologische voorwerpen. Voor de conservering van deze voorwerpen zijn een aantal kwaliteitseisen geformuleerd. Wanneer er bijvoorbeeld dozen nodig zijn om objecten in te bewaren, dan moeten deze dozen aan kwaliteitseisen voldoen. Leveranciers kunnen een geschiktheidsverklaring aanvragen om zo aan te tonen dat hun producten aan de kwaliteitseisen voldoen.

Colofon

Reeks: ICN-Informatie nummer 2
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2000