Brandbeveiliging in molens

Door hun bouw en ligging zijn molens  zeer kwetsbaar voor brand. Deze publicatie geeft informatie over preventieve maatregelen.

Brandbeveiligingsplan

Molens zijn uitermate brandgevoelig. Ze zijn opgetrokken uit brandbaar materiaal zoals hout en riet. Daarnaast is het interieur open, waardoor brand snel kan uitslaan. Wanneer de molen in brand staat, is het door de lastige toegankelijkheid moeilijk en gevaarlijk om de brand te bestrijden. Het is daarom belangrijk om preventieve maatregelen te nemen zoals het instellen van een rookverbod, regelmatig schoon te maken en rookmelders en handblusapparaten te plaatsen. De meest effectieve en veilige voorziening is bestaat uit het aanbrengen van een blussysteem of sprinklerinstallatie. Deze brochure geeft informatie over de verschillende sprinklersystemen en de bijbehorende kosten.

Colofon

Gids Techniek 20
Redactie: Matth van Rooden, Margo van der Sluys, Michiel van Hunen, Ries van Hemert en Els Reijn
Tekst: Warner B. Banga in samenwerking met de werkgroep 'Sprinklers in molens', de werkgroep 'Risicobeheer Molens' en Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
ISSN 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2000