Kostuumcollecties; richtlijnen voor beheer en behoud

In deze publicatie komen alle aspecten aan de orde van het beheer en behoud van kostuumcollecties: van het verzamelen, het bewaren en het tentoonstellen van de kostuums.

Stappenplan beheer en behoud kostuumcollecties

Textiel is een uiterst kwetsbaar materiaal. Voorkomen is beter dan genezen; een verkeerde behandeling kan het kledingstuk beschadigen of zelfs vernietigen. Voor de zorg van kostuumcollecties is dan ook specifieke kennis nodig. Deze publicatie biedt hiervoor aanbevelingen, en laat stap voor stap zien wat een kostuumcollectie nodig heeft. Het begint bij een goed verzamelbeleid. Vervolgens gaat de publicatie in op de registratie, zorg voor het object, depot en de conservering, tot het tentoonstellen en het in bruikleen geven van een object.

Colofon

Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stichting Textielcommissie Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999