Managementplan Werelderfgoed droogmakerij de Beemster 2012 - 2022

Een managementplan is sinds 2006 verplicht bij het indienen van nieuwe UNESCO-werelderfgoednominaties. Voor alle werelderfgoederen is een managementplan gemaakt. Deze zijn opvraagbaar bij de siteholders van de betreffende werelderfgoedsite. Het managementplan van droogmakerij de Beemster is hier online beschikbaar. 

In het managementplan wordt uitgewerkt op welke wijze de uitzonderlijke universele waarde van het erfgoed in stand wordt gehouden door de siteholder en alle andere betrokken partijen. Met het managementplan spreken al deze partijen hun commitment uit om het werelderfgoed te beschermen en in stand te houden, bijvoorbeeld aan de hand van op maat gemaakte afspraken, een ontwikkelvisie of een systeem van kwaliteitsborging. Goede samenwerking begint immers met elkaar leren kennen en heldere akkoorden. Ook is er in het plan aandacht voor het ontsluiten van de plek en het verhaal daarvan.

Het managementplan, waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, heeft binnen de Nederlandse wet- en regelgeving geen formele status. Omdat UNESCO er wel veel gewicht aan toekent, hebben meerdere gemeenten en provincies besloten tot formele vaststelling van het managementplan.