Klimaatstresstest

De leefomgeving aanpassen aan weer en water – mensen deden nooit anders. Van de geschiedenis valt dan ook veel te leren. Zeker nu gemeenten de klimaatstresstest doen om voorbereid te zijn op de klimaatverandering.

Klimaatstresstest: zoek houvast bij historische kennis

Het komt steeds vaker voor: hevige buien of extreme hitte en droogte. Behalve overlast kan zulk weer flinke schade opleveren voor burgers en bedrijven. Weten waar en in welke mate de risico’s het grootst zijn, is voor een gemeente broodnodig om er bijtijds op in te spelen.

Met de klimaatstresstest brengt de gemeente deze risicoplekken in beeld. Daar ontstaan bij extreem weer de grootste problemen, is de verwachting. Alle Nederlandse gemeenten en andere overheden zijn verplicht om voor 2020 de klimaatstresstest uit te voeren. De test valt onder het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat Nederland moet voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatstresstest

Hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen
vormen een risico voor steden en dorpen. Voor de bewoners.
En de infrastructuur.

Om te weten wat en waar het mis kan gaan, doen gemeenten in 2019 de stresstest.

Een inventarisatie van de kwetsbare plekken op het grondgebied.

Maar zo'n test is half werk als je ons niet meetelt.
Wij, de bewoners van de steden. We gaan hier al eeuwen om met water.

We kozen deze plek omdat het een goede plek was.
En de risico's en ongemakken? Daar hebben wij als Nederlanders
met vallen en opstaan mee leren omgaan.

In gesprek met water, de bodem en het landschap. En dat gesprek kun je nalezen in kaarten en naslagwerken. En van dat gesprek kunnen we veel leren.

Waar en hoe waren waterlopen in de stad aanwezig?
Waterlopen die nu aan het oog onttrokken zijn en soms een nieuwe betekenis kunnen krijgen. Hoe zat de oorspronkelijke bodemopbouw in elkaar?

Door hedendaagse en historische watersystemen te combineren kunnen effectieve oplossingen gevonden worden die passen bij de historisch ontstane structuur van de stad. Oplossingen die elegant, gebiedseigen en vaak relatief goedkoop zijn.

We gaan al eeuwenlang om met te veel en te weinig water. In gesprek met het water, de ondergrond, het landschap om ons heen.
Van dat gesprek kunnen we leren.

Gebruik cultuurhistorie als onderlegger bij de stresstest.