Eindrapport Nationale klimaatadaptatiestrategie - klimaatrisico's voor cultureel erfgoed 1990-2023

Dit is het eindrapport vanuit de erfgoedsector voor de eerste fase van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). In deze rapportage staan vier risico’s uitgewerkt die tussen 1990 en 2023 de grootste klimaatdreiging vormden voor cultureel erfgoed.

Droogte rondom Buitenplaats de Wildenborch
Droogte bij de historische buitenplaats De Wildenborch in de Achterhoek.

Vier risico's

Na een verkenning zijn de vier risico’s geselecteerd voor uitwerking in de eerste fase van de NAS. Ze zijn gekozen op basis van urgentie en impact. De vier risico’s zijn:

  1.  Gevolgen van droogte op bodembeweging en funderingen.
  2. Verdroging van historische tuinen, parken en groenaanleg.
  3. Onzichtbare schade aan natte archeologische vindplaatsen door verdroging.
  4. Gevolgen van verzilting van archeologische vindplaatsen.