Verslag rondetafel klimaatbestendige stad en erfgoed

Met de klimaatveranderingen nemen de extremen in het weer toe. De deelnemers aan de rondetafelgesprekken, die de RCE op 16 februari 2017 organiseerde, gingen in gesprek over de mogelijkheden om oplossingen aan te dragen vanuit historisch perspectief. Zo is een van de lessen die we vanuit de cultuurhistorie bij klimaatadaptatie in kunnen brengen dat we goed moeten kijken naar de oude watersystemen en het grondgebruik. Erfgoed kan een aanjager zijn bij gesprekken om stad en ommeland, het watersysteem en de natuur integraal te versterken.