Waarderen van collecties

Iedereen die met het beheer van collecties te maken heeft – musea, eigenaren van monumenten, kerkbesturen, gemeenten – moet keuzes maken. Welke objecten worden tentoongesteld? Welke aangekocht, gerestaureerd, extra beschermd of juist herbestemd? De waarde van objecten speelt daarbij een belangrijke rol. Maar wat is die ‘waarde’ precies en wie bepaalt die? En weegt de historische waarde bijvoorbeeld zwaarder dan de artistieke of de belevingswaarde?

De rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in samenspraak met de museumwereld een praktische aanpak Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen ontwikkeld om uitspraken te kunnen doen over de cultuurhistorische waarden van collecties.