Meten van het binnenklimaat. De voorbereiding

Deze publicatie is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het monitoren van het museale binnenklimaat, zodat de lezer in staat wordt gesteld zelfstandig een meetplan op te stellen. Ook wordt kort en bondig ingegaan op enkele theoretische aspecten van het binnenklimaat en het belang van de responstijd als achtergrond bij het opstellen van een passend meetplan.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld voor collectiebeheerders van erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het binnenklimaat. Het beoogt inzicht te geven in verschillende aspecten van het meten van het binnenklimaat, zodat de metingen op een zinvolle wijze kunnen worden uitgevoerd.

De brochure richt zich op de achtergronden van het meten van het binnenklimaat en het opzetten van een meetplan. De Brochure 'Meten van het binnenklimaat, uitvoering en uitwerking' wordt in 2023 verwacht en zal ingaan op de uitwerking en interpretatie van klimaatmetingen.

Colofon

Auteurs: Bart Ankersmit en Marc Stappers
Tekstredactie: VU-Taalcentrum

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022