Gebouwd om te bewaren. Waar staan we met Erfgoeddepots in Nederland?

In deze publicatie vertellen verschillende professionals over hun ervaring bij het ontwikkelen, beheren of onderzoeken van een erfgoeddepot. Met 21 bijdragen wordt ingegaan op de achtergronden van het ontwerpen van een depot tot het dagelijkse beheer ervan. De publicatie is bedoeld als inspiratie voor collegae in het erfgoedveld die bezig zijn met het optimaliseren van de opslag van cultuurgoederen.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels: Built to keep. Heritage storage facilities in the Netherlands

Colofon

Eindredactie: Bart Ankersmit en Marc Stappers (RCE)
Tekstredactie: Taalcentrum-VU, Amsterdam
Omslagfoto: Jarno Pors (RCE)
Opmaak: Xerox/Osage

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2021