Handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden

Deze handreiking helpt beheerders van bronzen buitenbeelden om deze objecten te beschermen tegen diefstal.

Deze publicatie is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bronzen buitenbeelden: gemeenten, musea, landhuizen, kastelen, beeldenparken en particulieren. In de handreiking staat stap voor stap welke maatregelen u als beheerder tegen diefstal kunt nemen. Dat begint met een culturele waardebepaling van het object en daaropvolgend een risicoanalyse en beveiligingsplan. Ook bevat de handreiking een checklist voor als u toch te maken krijgt met diefstal.

Colofon

Tekst: Rutger Morelissen
Redactie: Anne Versloot
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015