Verpakkingsmaterialen voor archiefbestanden; ICN-Kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea

Voor de conservering van museale objecten, archiefbestanden, boeken en archeologische voorwerpen zijn een kwaliteitseisen geformuleerd. Deze beantwoorden de vraag ‘welk materiaal is geschikt voor ons doel?’ Wanneer er bijvoorbeeld dozen nodig zijn om objecten in te bewaren, dan moeten deze dozen aan bepaalde eisen voldoen. De kwaliteitseisen zijn ontwikkeld door de RCE (voorheen het ICN). Leveranciers kunnen een geschiktheidsverklaring aanvragen om zo aan te tonen dat hun producten aan de kwaliteitseisen voldoen.

Deze publicatie is te vinden in onze kennisbank:
Verpakkingsmaterialen voor archiefbestanden