Pluis in huis; geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven

Dit boek behandelt alle aspecten van de geïntegreerde bestrijding van schimmel in musea, archieven en bibliotheken. De bewaarcondities van het materiaal zijn hierbij cruciaal.

Stappenplan

Bij de bestrijding van schimmel is symptoombestrijding een verkeerde aanpak. In bijna alle gevallen blijken de schimmelproblemen samen te hangen met verkeerde bewaaromstandigheden of een calamiteit. Ongeacht de methode van ontsmetting moeten de bewaaromstandigheden worden verbeterd om te voorkomen dat het probleem zich na korte tijd opnieuw voordoet. Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt hierbij op preventieve maatregelen en de controle daarvan.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Reeks: Preventieve conservering
Auteurs: Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003