Deze regeling is gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

ruw baksteen metselwerk en oude houten deur en steigerpalen tijdens een restauratie,

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2019 éénmalig 60 miljoen euro beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst. Aanvragen van deze subsidie is niet meer mogelijk. Als uw aanvraag toegekend is, dan is het nog wel mogelijk om gewijzigde omstandigheden door te geven of de subsidie te verantwoorden.

Is uw subsidieaanvraag toegekend?

Heeft u op grond van uw aanvraag in 2019 een positief besluit ontvangen? Houd dan gedurende de looptijd van uw project rekening met de gestelde voorwaarden uit de regeling en het aan u toegezonden subsidiebesluit.

Is er na afgifte van het subsidiebesluit sprake van gewijzigde omstandigheden of wilt u de subsidie verantwoorden? U vindt de benodigde informatie onder Melden gewijzigde omstandigheden  en Subsidie verantwoorden.

Restauratie, verduurzaming, toegankelijkheid en meervoudige opgave

Op basis van deze regeling konden eigenaren subsidie aanvragen voor de restauratie van een groot rijksmonument. Er moest sprake zijn van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele restauratiekosten. Als de eigenaren besloten om daarnaast substantieël te investeren in het verduurzamen van het monument, werd het subsidiepercentage verhoogd. Ook het verbeteren van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave kon leiden tot verhoging van het subsidiepercentage.