Woonhuissubsidie aangevraagd, en nu?

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een mail van de RCE met een bevestiging en een samenvatting van de aanvraag.

In behandeling

De RCE controleert of uw subsidieaanvraag compleet is ingediend en voorzien van alle noodzakelijke gegevens. 
 

Locatiebezoek

Om beter inzicht te krijgen in de ingediende subsidieaanvraag en de daarin opgenomen werkzaamheden die zijn verricht aan het rijksmonument, kan worden besloten om een locatiebezoek af te leggen. Een locatiebezoek zal in overleg met de eigenaar worden ingepland.

Verzoek tot aanvulling ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen met de vraag om aanvullende informatie? Dan leest u in deze brief hoe u de aanvullende stukken kunt toesturen. Zodra de aanvullende informatie bij ons binnen is, wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen.

In de Checklist woonhuissubsidie kunt u teruglezen welke informatie nodig is voor een aanvraag. 

Beschikking

Uiterlijk 31 juli ontvangt iedereen bericht over de toekenning en hoogte van de subsidie. In de beschikking staat welk besluit de RCE genomen heeft op uw subsidieaanvraag. 

Toelichting op de mogelijke besluiten

U heeft 6 weken om bezwaar te maken, zie verder hieronder.

Betaling

Heeft u bericht gekregen dat de subsidie is toegekend? Dan staat binnen 6 weken na ontvangst van dat bericht het geld op uw rekening. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling. 

Bezwaar maken

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U doet dat bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.