Voor welke kosten kan ik woonhuissubsidie aanvragen?

De particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonhuisfunctie kan subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Dit is een wijziging ten opzichte van de fiscale aftrek voor rijksmonumenten.

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten vindt u welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen. Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden. De toetsing van de uitgevoerde werkzaamheden aan de leidraad doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de hand van de subsidieaanvraag en eventuele nog op te vragen gegevens.

Kosten voor het verduurzamen van een rijksmonument komen niet in aanmerking voor subsidie. Wel kan iedere eigenaar (behalve overheden) bij het Nationaal Restauratiefonds de laagrentende Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.

Boerderij in de steigers met grasveld en trampoline en bloeiend fluitekruid langs de sloot

Restauratiewerk aan woonboerderij Abbeweer in Baflo, Groningen

Hoort bij