Voor welke kosten kan ik woonhuissubsidie aanvragen?

De particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Wel subsidie

Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie vindt u een overzicht welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen. 

In het kort: 

 • Gevel
  Bijvoorbeeld het herstel van voegwerk of metselwerk, schilderen van stucwerk, behandeling van roest van een smeedijzeren balkon of het herstel van schade of schilderwerk aan houten onderdelen.
 • Kozijnen
  Bijvoorbeeld de behandeling van corrosie bij stalen kozijnen, herstel van een scheur in een natuurstenen omlijsting of herstel van houtrot.
 • Glas
  Het gaat hier om het in stand houden van enkele beglazing of glas-in-lood, al dan niet gebrandschilderd, zoals vervangen van een gebro­ken ruiten (enkel glas) en de stopverf of kitvoeg.
 • Dak
  Bijvoorbeeld het ver­vangen van goten, hemelwaterafvoeren, kapotte pannen, leien of een gescheurde loodslab of vervanging van dat deel van de dakbedekking dat technisch aan het eind van de levenscyclus is.
 • Fundering en constructie 
  Herstel van de fundering. Onderhoud of herstel van onder andere balken, gootconstructies, gordingen en hijsbalken. Herstel van hout- metaal- en betonwerk, inclusief stut- en sloopwerk
 • Schilderwerk
 • Binneninrichting
  Onderhoudswerkzaamheden aan delen van het interieur die van monumentale waarde zijn. Denk aan historische trappen en plafonds.
 • Terrein en beplanting
  Grofweg zijn alleen kosten voor de direct om het huis gelegen elementen (gelieerd aan de woonfunctie) subsidiabel, denk aan een monumentale groenaanleg, zoals een siertuin, vijver of korte oprijlaan.
 • Overige
  Bijvoorbeeld onderzoek door bouwtechnisch, constructief of bouwhistorisch adviseurs of een kleuronderzoek.

Een uitgebreider overzicht vindt u in de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie

Geen subsidie

U ontvangt geen subsidie voor onder andere onderstaande werkzaamheden:

 • Werkzaamheden aan delen van het gebouw die niet van belang zijn voor de monumentale waarde. Bijvoorbeeld het onderhoud van de CV-installatie, het verwijderen van asbest of de vervanging van een moderne vloerafwerking (laminaat/parket e.d.).
 • Reconstructie.
 • Kosten in verband met gebruiksverandering, verfraaiing of comfortverbetering. Dus bijvoorbeeld isolatie van een muur, dak of venster is niet subsidiabel.
 • Kosten voor het verduurzamen van een rijksmonument. Wel kan iedere eigenaar (behalve overheden) bij het Nationaal Restauratiefonds de laagrentende Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, en cv-ketel of cv-installaties. Deze zijn bij de meeste rijksmonumenten niet van monumentale waarde, omdat ze relatief recent zijn aangelegd.
 • Uw eigen arbeidsuren of die van een vrijwilliger.
 • Onderhoud van losse elementen, zoals meubels, schilderijen, kleden, gordijnen, etc.
 • Bij een historische buitenplaats of landgoed: instandhoudingswerkzaamheden aan delen van de historische aanleg zonder directe link met de woonfunctie van het huis, zoals een publiek gedeelte, waar wandelaars komen.
Boerderij in de steigers met grasveld en trampoline en bloeiend fluitekruid langs de sloot

Restauratiewerk aan woonboerderij Abbeweer in Baflo, Groningen