Voor welke kosten kan ik woonhuissubsidie aanvragen?

De particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan jaarlijks van 1 maart t/m 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die in het voorgaande jaar zijn gemaakt.

De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming of veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Bekijk voorbeelden van deze werkzaamheden

Onderhoud en restauratie

Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie vindt u een overzicht welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.  Hieronder in het kort:

Plankosten

Plankosten dienen gemaakt te zijn in het kader van het rijksmonument en zijn onderdelen.

Wel: plan- en begeleidingskosten, legeskosten, monumentenwacht.
Niet: doe-het-zelf uren, onderdelen aan renovatie en nieuwbouw.

Rapportages

Rapportages dienen inzicht te verschaffen in de onderhoudsstaat van het object.

Wel: inspectierapport, rapport van de onderhoudsstaat van de constructie, bouwhistorische opnames.
Niet: tekeningen en berekeningen over veranderd gebruik, taxatierapporten, ecologische rapporten, asbestinventarisaties.

Bouwplaatsvoorzieningen

Materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden die onder de subsidie vallen.

Wel: schaftkeet, afvalcontainers, hekwerken, hoogwerkers, huur materialen of materieel.
Niet: parkeerkosten, koffie en thee, huur opslag, tijdelijke verblijfskosten.

Fundering

Wel: grondwerk, sloopwerkzaamheden, buispalen, sonderingsonderzoek, tijdelijke constructies.
Niet: uitdiepen kelder, opbouw zoals nieuwe vloeren, stukwerk, aftimmeringen.

Constructies

Wel: stut- en sloopwerk, herstel balkkoppen, dakconstructies, houtrotherstel.
Niet: voorzetwanden, stalen liggers voor doorbraken en/of verzwaring constructies, zwaluwstaartvloeren, asbesthoudende materialen.

Gevels

Wel: inboetwerk, voegwerk, pleisterwerk, natuursteen, ornamenten.
Niet: isolatie, uitkassingen.

Kozijnen 

Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van ramen, deuren, luiken en enkele beglazing.

Wel: houtrotherstel, behandeling van corrosie, herstel enkel glas, stopverf, kitvoegen.
Niet: isolerende beglazing, monumentenglas, kunststof- en aluminiumkozijnen.

Dak

Wel: dakpannen, rietbedekking, tengels en panlatten, lood- en zink.
Niet: isolatie, waterkerende folies, zonnepanelen.

Goten

Wel: herstel houtwerk, zinkwerk, hemelwaterafvoeren, riolering
Niet: kunststof goten, bladvangers.

Schilderwerk

Wel: gevels, gevelkozijnen, monumentale schilderingen, herstelwerkzaamheden.
Niet: niet-monumentale interieuronderdelen zoals binnenwanden, plafonds en deuren.

Installaties

Wel: onderhoud bliksembeveiliging, monumentale liftinstallaties.
Niet: brandbeveiliging, beveiligingsinstallaties, gas-, water- en lichtinstallaties.

Boerderij in de steigers met grasveld en trampoline en bloeiend fluitekruid langs de sloot
Restauratiewerk aan woonboerderij Abbeweer in Baflo, Groningen