Voor welke kosten kan ik woonhuissubsidie aanvragen?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot verduurzaming, comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.

Onderhoud en restauratie

Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudings­werkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudings­kosten voor de woonhuis­subsidie vindt u een overzicht welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Dit is ook verwerkt in de presentatie met voorbeelden van deze werkzaamheden.

In het kort:

De RCE controleert aanvragen voor woonhuissubsidie door middel van een aselecte steekproef. Dat betekent dat willekeurig een vooraf bepaald percentage aanvragen wordt geselecteerd voor een inhoudelijke beoordeling.