Eindrapport evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

In opdracht van het ministerie van OCW hebben onderzoeksbureaus Dialogic en Hylkema Erfgoed in 2020 en begin 2021 een onderzoek uitgevoerd naar het effect en de werking van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).