Wijzigingen Instandhoudingssubsidie 2024

De komende ronde zijn er voor de Instandhoudingssubsidie enkele zaken gewijzigd. Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden in uw aanvraag voor Instandhoudingssubsidie in 2024.

Wat is er gewijzigd?

Subsidiabele kosten

  • De subsidieplafonds voor gebouwde (in de regeling ‘overige’) en groene monumenten zijn in totaal met € 23 miljoen verhoogd. De subsidieplafonds voor de categorieën ‘gebouwd klein’ en ‘gebouwd groot’ zijn ieder met € 10 miljoen verhoogd. Het subsidieplafond voor groene monumenten is met € 3 miljoen verhoogd. Zie voor meer informatie de wijzigingsregeling op officiëlebekendmakingen.nl
  • De maximale subsidiabele kosten voor molens zijn gewijzigd van € 60.000 naar € 72.500.
  • De normbedragen voor werkzaamheden aan groene monumenten in het begrotingsmodel zijn aangepast. Vanaf 2024 kunnen eigenaren van groene rijksmonumenten 15% extra opvoeren voor beplanting met EKO-keurmerk of het vermeerderen van eigen plantmateriaal, mits zij dit kunnen aantonen aan de hand van een gespecificeerde offerte of foto’s.
  • Per 1 januari 2024 is het maximaal subsidiabele uurloon € 51,- exclusief algemene kosten, winst en risico en BTW. Vergeleken met de laatste wijziging van februari 2022 betekent dit een verhoging met € 4,50. Bij de herziening is rekening gehouden met een procentuele loonstijging van ca. 10% (conform CAO bouw & infra).

Begrotingsmodellen

Aandachtspunten