Erfgoed voor beter vestigingsklimaat

Cultureel erfgoed verbeeldt het verhaal van vroeger en nu. Een stad die dat erkent, lokt bewoners en bedrijven. Door goed voor haar verleden te zorgen, neemt zij een voorschot op de toekomst.

Handige makers en slimme denkers jagen de stedelijke economie aan. Zij komen af op een stad die een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt. Cultureel erfgoed speelt hierin een vitale rol. Erfgoed voorziet locaties van een context, vertelt de verhalen waar mensen vandaan komen en hoe plekken zich hebben ontwikkeld. Deze verhalen dragen bij aan een aangename leefomgeving en economische kansen. Ze zijn een startpunt voor ruimtelijke ontwikkeling die voortbouwt op bestaande kwaliteiten.

Verhaal van de stad

De omgevingsvisie betreft alles wat er in een grondgebied moet gebeuren: cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water. Daarnaast kan de stad samen met andere gemeenten en/of de provincie een regionale omgevingsvisie opstellen. De omgevingsvisie - het langetermijnbeleid van de stad - geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe wil de stad er over twintig à dertig jaar voor staan?
  • Welke processen zijn nodig om deze doelen te bereiken? Hoe worden die in gang gezet?

Realistische visie

Daarbij kan het verhaal van de stad een waardevol hulpmiddel zijn:

  • Welke concrete elementen vertellen het verhaal van de stad? Wat vormt het stedelijk DNA?
  • Hoe is dit verhaal te verbinden met de uitdagingen die op de gemeente afkomen?

Er gaat veel energie verloren, als de gemeente probeert een andere stad te worden dan zij is. Voor realistische toekomstplannen is het nodig om te gebruiken wat voorhanden is. Ook als dat de kleine verhalen van bewoners en tradities zijn. Zij bieden net zo goed een leidraad om de toekomst vorm te geven. Een reële toekomstvisie begint bij een nuchtere kijk naar de plus- en minpunten van de gemeente.

De Eindhovense wijk Strijp-S is een voorbeeld van herontwikkeling waarbij bewust gekozen is om het karakter van het gebied te behouden en erfgoed daarbij in te zetten. 

Strijp-S is het culturele hart van Brainport Eindhoven, de innovatieve toptechnologieregio van Zuidoost-Brabant. Eindhoven wist met Brainport een gunstig vestigingsklimaat te ontwikkelen. Dankzij een consistent verhaal van een innovatieve stad die de toekomst maakt met behulp van techniek, design en kennis. Het is van oudsher een slimme regio, met een flinke hoeveelheid onderzoek en ontwikkeling. Dit unieke DNA draagt bij aan het economische succes van de regio. Er wordt stevig doorgebouwd op het fundament dat Philips heeft gelegd. Zo kon High Tech Campus groeien vanuit de erfenis van het beroemde Philips NatLab. Evenementen in de stad als de Dutch Design Week en GLOW bevestigen Eindhoven als hightech kennisgebied.

Meer weten? Lees het praktijkvoorbeeld over de herontwikkeling van Strijp-S