Kerkenvisies: van visie naar uitvoering - Handreiking 2022

Het opstellen van een kerkenvisie is een proces met meerdere partijen. Voor het vervolg op de kerkenvisie ligt er eveneens een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In deze publicatie gaan we in op de manieren van verankeren en hoe dit meegenomen kan worden in het proces. Naast algemene toelichtingen op de verschillende ‘bouwstenen’ komen er veel voorbeelden uit de praktijk aan bod. De publicatie richt zich in eerste instantie op de burgerlijke gemeente, omdat zij als initiërende partij ook vaak een regierol vervult in het vervolg en de verankering van de resultaten. Daarnaast wordt er uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan andere partijen en de rol die zij kunnen spelen.

Deze publicatie is een toevoeging op de publicaties:

De bouwstenen vormen een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen en zijn met een kerkenvisie. De bouwstenen zijn samengesteld op basis van de evaluatie en analyse van de praktijkervaringen van verschillende gemeenten met hun kerkenvisie. Omdat een kerkenvisie altijd maatwerk is, brengt elke nieuwe kerkenvisie nieuwe wetenswaardigheden aan het licht en deze addendum is een actualisatie van de bouwstenen. Reacties zijn zeer welkom en kunnen gestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Programma Toekomst Religieus Erfgoed
Opmaak en vormgeving bouwstenen: Tegenwind, Utrecht
Foto’s omslag: Wouter Smolders ©Rafelroutes
Foto's binnenwerk: Chris Booms & Paul van Galen: pag. 8, 26, 30, Simone Both: pag. 44, Lars van den Brink: pag. 2, Arjan Bronkhorst: pag. 11, 17, David Koren: pag 33, Paul Voorham: pag 43 (Het ontwerpteam bestaat uit een samenwerking tussen ABT en OBSCURA) en Todd Weir: pag. 29.

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021