Leidschendam–Voorburg, De Heuvel–Prinsenhof: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk De Heuvel-Prinsenhof in Leidschendam-Voorburg een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De Heuvel en Prinsenhof: twee ‘superhoven'

Begin jaren vijftig werd het tuinbouwgebied ten noordwesten van Leidschendam bestemd voor woningbouw – onder andere om de woningnood in Den Haag op te lossen. Als onderdeel van deze uitbreiding ontwierp stedenbouwkundige Wim de Bruijn twee ‘superhoven’: De Heuvel en Prinsenhof, twee rechthoekige carrés van een dubbele hoeveelheid flatgebouwen rondom een groen hof met voorzieningen. Dergelijke grootschalige, besloten structuren zijn zeer zeldzaam in de Nederlandse stedenbouw.

Colofon

Reeks: Gebiedsdocumenten wederopbouw
Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016