Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden zijn voorbeelden van erfgoedprojecten. Elk praktijkvoorbeeld bevat inzichten die zijn opgedaan in projecten waaraan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bijgedragen.

De Rijksdienst werkt aan verschillende projecten in Nederland die raakvlakken hebben met erfgoed. Projecten die we voor iedereen toegankelijk willen maken, waarvan anderen kunnen leren en die een inspiratie kunnen zijn voor iedereen die professioneel te maken krijgt met erfgoed.