Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening

In deze brochure staan aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek ten behoeve van ruimtelijke planvorming.

Vertaling cultuurhistorisch onderzoek

De richtlijnen in deze brochure sluiten aan bij de rijke onderzoekspraktijk die de laatste jaren in Nederland tot stand is gekomen. Er is dan ook niet gekozen voor de beschrijving van één specifieke werkwijze. De nadruk ligt op een beschrijving van de diverse factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderzoek. Ook de rol van de opdrachtgever komt aan bod. Deze brochure geeft geen aanwijzingen voor de vertaling van cultuurhistorisch onderzoek in ruimtelijke plannen, beleid of regels. Deze zijn te vinden op de website Erfgoed en ruimte. Daar zijn ook goede voorbeelden te vinden van cultuurhistorisch onderzoek.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013