Stads- en dorpsgezichten en het bestemmingsplan

Deze brochure laat zien hoe de cultuurhistorische waarde van een stads- of dorpsgezicht het beste in een beschermend bestemmingsplan kan worden vastgelegd.

Opstellen van een beschermend bestemmingsplan

Het opstellen van een beschermend bestemmingsplan is maatwerk. Hierbij zijn echter wel een aantal algemene uitgangspunten te benoemen, die in deze brochure op een rij zijn gezet. Ook geeft de gids praktische handreikingen voor het onderzoek dat aan het bestemmingsplan vooraf gaat. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van Welstand, het nut van een beeldkwaliteitsplan en de noodzaak van een Omgevingsvergunning. Hierbij gaat het specifiek over rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en niet over de gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten. Regels die daarvoor gelden, komen voort uit lokale regelgeving. In de gids Beschermde stads- en dorpsgezichten is meer te lezen over de achtergrond en het doel van de status rijksbeschermd gezicht.

Colofon

Reeks: Gids Wetten en regelingen 2
Eindredactie: Dirk Snoodijk
Tekst: Jaap Evert Abrahamse, Fulco van den Berg, Fon Habets, Lammert Prins, Lodewijk van Roij, Cees van Rooijen, Peter Timmer en Truus Veldhuis
ISSN: 2210-4704
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012