Fortwachterswoningen Nieuwe Hollandse Waterlinie rijksmonument

De dubbele fortwachterswoning van de Kazernestraat 6-8 in Muiden is vanaf nu een rijksmonument.

Foto van de tortwachterswoningen Nieuwe Hollandse Waterlinie, Vesting Muiden
Beeld: ©RCE
Fortwachterswoningen, Vesting Muiden

De woning dateert uit het laatste kwart van de 19e- eeuw en werd gebouwd als onderkomen voor (gezinnen van) twee beambten die het exercitieterrein en militaire gronden  van de Vesting Muiden bewaakten.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De woning is van algemeen belang als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is ontworpen door C.R.T Kraijenhof. De vrijstaande dubbele geschakelde woning werd in bakstenen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in een sobere neorenaissance stijl.

De gebouwde objecten zijn aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Een 85 km lange verdedigingslinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch en is 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim 100 militaire sluizen en waterwerken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland.

Tussen 1815 en 1940 maakte de Nieuwe Hollandse Waterlinie het westen van Nederland onbereikbaar voor de vijand. Als er oorlog was, konden militairen brede stroken land onder water zetten. Met een laagje water tot kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één klap: Het land was onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. En voor boten was het te ondiep om doorheen te varen.

Met de inzet van vliegtuigen vanaf 1940 (WOII) werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie overbodig.