Erfgoed van de Koude Oorlog

In een eerder door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerde verkenning Militair erfgoed is geconstateerd dat het erfgoed van de Koude Oorlog (1945-1991) nog niet de aandacht krijgt die het verdient. In de Kamerbrief van 28 april 2020 heeft de voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, aangegeven dat het erfgoed van de Koude Oorlog nauwelijks is vertegenwoordigd in ons rijksmonumentenbestand. 

De RCE heeft de opdracht om meer kennis over deze periode te verzamelen, de verhalen te vertellen en vervolgens een beperkt aanwijzingsprogramma te starten om zo bij te dragen aan behoud van dit kwetsbare erfgoed voor volgende generaties.

Ben de Vries, programmaleider militair erfgoed bij de RCE laat op de pagina Topgeheim! zijn licht schijnen over enkele bijzondere grotendeels onbekende objecten uit de Koude Oorlog.

Burgers, ex-dienstplichtigen en ex-militairen delen hun persoonlijke verhalen over de Koude Oorlog. De verhalen geven nog meer betekenis aan de gebouwde objecten en de vraag of we die moeten behouden voor de toekomst.