Onderzoek naar monumenten van de Koude Oorlog

In de Kamerbrief van 28 april 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, aangegeven dat het erfgoed van de Koude Oorlog niet of nauwelijks is vertegenwoordigd in ons rijksmonumentenbestand. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de opdracht om de kennis over deze periode te vermeerderen, de verhalen te vertellen en vervolgens een beperkt aanwijzingsprogramma te starten. Om zo bij te dragen aan behoud van dit kwetsbare erfgoed voor volgende generaties.  

De werkgroep Koude Oorlog van de RCE heeft diverse locaties bezocht, deelstudies verricht (een rapport en een video met de titel In geval van nood - Ondergrondse noodzetels voor de rijksoverheid tijdens de Koude Oorlog), webinars georganiseerd met het platform Militair Erfgoed en netwerken uitgebreid. De samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn is daarvan een goed voorbeeld. Bovendien zijn er zeven verhaallijnen ontwikkeld die op voorbeeldige wijze het erfgoed van de Koude Oorlog illustreren. Het gaat om de volgende themaverhalen:

  1. Ontwikkeling en escalatiemomenten van de Koude Oorlog
  2. Wapenwedloop
  3. Nederland als trouwe bondgenoot
  4. Militaire dienstplicht
  5. De bescherming van de bevolking onder de civiele verdediging
  6. Maatschappelijke ontwikkelingen en protesten in/door de Koude Oorlog

Beperkt aanwijzingsprogramma

Deze geschetste werkwijze leidt tot een longlist die we afstemmen met gemeenten, experts en partners en waar ook de inbreng van de burger in de erfgoedwaardering zal gaan meetellen.