In geval van nood. Ondergrondse noodzetels voor de rijksoverheid tijdens de Koude Oorlog

In Nederland bevinden zich vele fysieke resten van de Koude Oorlog, een tijd waarin de wereld was verdeeld tussen Oost en West. Het ‘Rode Gevaar’ leidde tot de bouw van een geheime infrastructuur, zowel militair als civiel, zowel bovengronds als ondergronds. Onderdeel daarvan waren de noodzetels voor de rijksoverheid, die in dit rapport uitgebreid zijn onderzocht.
 

De minister van OCW heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd kennis op te bouwen over het erfgoed van de Koude Oorlog en te gaan werken aan een beperkt aanwijzingsprogramma.

Colofon

Auteur: Kees van Leeuwen
Opdrachtgever: Ben de Vries (RCE)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2020

Bekijk ook de gelijknamige video op ons You Tube kanaal