Direct naar

kaartdetail Mass

MaSS: maritiem erfgoed in kaart

Maritime Stepping Stones (MaSS) is een online database waarin de vindplaatsen en verhalen van Nederlands maritiem erfgoed in kaart zijn gebracht.

Nederland kent een rijk maritiem verleden. Overal ter wereld liggen scheepswrakken van Nederlandse herkomst, maar er  is ook ander Nederlands maritiem erfgoed te vinden. Denk aan havens, kades, bruggen, waterwegen en pakhuizen. Onder water liggen ook verdronken landschappen met prehistorische of jongere resten. MaSS brengt de informatie over al deze verschillende maritieme vindplaatsen bijeen. Per vindplaats zijn feitelijke data zoals de ligplaats en – voor zover bekend –de afmetingen en de conditie van de vindplaats te vinden. Ook ontsluit de kaart andere bronnen, zoals kaartmateriaal, foto’s, documenten, tekeningen en video’s. Per site zijn referenties te vinden naar artikelen en rapporten. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de kennis over Nederlands maritiem erfgoed. MaSS is de opvolger van de database Wrecks in Situ (WIS).

Wat levert het op

Omdat veel Nederlands maritiem erfgoed buiten onze landsgrenzen ligt, heeft MaSS een internationaal karakter. Hiermee verschilt het van andere Nederlandse archeologische databases zoals Archis. MaSS heeft een publieksfunctie. Maritiem erfgoed neemt een belangrijke plaats in binnen de archeologie, maar is grotendeels onzichtbaar. Eén van de doelstellingen van MaSS is dan ook om dit verdronken erfgoed letterlijk op de kaart te zetten en zo meer bewustwording en draagvlak te creëren voor het belang van maritiem erfgoed.

Gebruik van MaSS

Deze database is voor archeologische professionals en vrijwilligers, maar ook voor iedereen die meer wil weten over maritiem erfgoed. U kunt MaSS met of zonder account bekijken. Geregistreerde gebruikers kunnen discussiëren over de vindplaatsen, fouten doorgeven, zelf informatie toevoegen of een nieuwe vindplaats toevoegen.

Door wie

MaSS is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.