RAM 276: Zandmotor - Opgezogen, opgespoten en opgeraapt

Dankzij de inspanning van vele vrijwilligers kon de inventarisatie van prehistorische stenen artefacten van de Zandmotor worden voortgezet.
De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland van zo'n 128 ha tussen Hoek van Holland en Scheveningen, dat ons beschermt tegen de zeespiegelstijging.

Na een eerste analyse zijn ondertussen ook de prehistorische artefacten van de Zandmotor, gevonden in de periode 2021-2022, geanalyseerd en gedetermineerd. Daarnaast is de zeespiegelstijgingscurve voor de kust van Zuid-Holland voorzien van een update. Deze informatie is allemaal te vinden in RAM 276 Opgezogen, Opgespoten en Opgeraapt.

Dit rapport draagt bij aan de kennis van het prehistorische bodemarchief van de Noordzee en biedt voor ‘zoekers’ van stenen artefacten op het strand een fraai naslagwerk.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 276

Titel: Opgezogen, opgespoten en opgeraapt
Vuurstenen en hardstenen artefacten van de Zandmotor
Auteurs: M.J.L.Th. Niekus, K.M. Cohen, L. Johansen en D. Stapert 
Autorisator: J. Jelsma (De Steekproef bv)
Procesbegeleiding en inhoudelijke beoordeling: B.I. Smit & E. Rensink (RCE)
Afbeeldingen: F. de Vries (ToonBeeld fotografie & vormgeving), Marjolein Haars BCL-consult, tenzij anders vermeld
Illustraties: L. Johansen (Archaeological Drawings and Analyses), tenzij anders vermeld
Tekstredactie: J. Geelhoed-Oosterhuis (De Versteende Uitdrukking)
Vertaling: G. van der Kleij (GrondTaal)
Afbeelding omslag: F. de Vries (ToonBeeld fotografie & vormgeving)

ISBN/EAN: 978-90-5799-352-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2023