Shared past - New perspectives. Shared Cultural Heritage programme 2017-2020

Omdat internationale samenwerking en kennisdeling belangrijk zijn voor een duurzame toekomst, werkte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de afgelopen jaren samen met tien partnerlanden waarmee Nederland een gedeelde historie heeft. Deze Engelstalige publicatie toont enkele voorbeelden van de nieuwe perspectieven die dit heeft opgeleverd. Ook kijken wij hierin vooruit, want de RCE zal zich blijven inzetten om internationale erfgoedsamenwerking te stimuleren en te faciliteren.