RAM 268: Kleine schepen in een wereldeconomie. Onderzoek naar twee handelsschepen in het Markermeer te Warder (Gemeente Edam-Volendam)

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) gaat over een opgraving onder water en een verkennend duikonderzoek dat de RCE in 2018 heeft uitgevoerd op twee scheepswrakken in het Markermeer bij Warder. Uit de resultaten van dit archeologisch onderzoek blijkt dat het opgegraven scheepswrak een handelsscheepje was uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Op de andere vindplaats zijn de resten van een overnaads schip gevonden dat ook uit het midden van de zestiende eeuw dateert. 

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 268 (RAM 268)
Redactie: J. Opdebeeck en T. Coenen
Auteurs: R. Bando, J.D. Bindt, O. Brinkkemper, K. Clarke, T. Coenen, J. van Doesburg, H. van Haaster, H. Huisman, R. Janssen, G. Jensma, J.W. de Kort, F. Laarman, S. Lange, R. Lauwerier, L.A. Muis, J. Nientker, J. Opdebeeck, B. van Os, A. Popkema, F. Postma, B. Smit, H.E. Vink, H. de Vries en A. Vos
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2021