Erfgoed van betekenis. Verkenning herinneringserfgoed

De rapportage Verkenning Herinneringserfgoed brengt de relatie tussen onroerend erfgoed en de herinnerings- en herdenkingscultuur in Nederland in beeld. Aanleiding voor het verkennend onderzoek vormde de toegenomen aandacht voor de herinneringswaarde van onroerend erfgoed. 

Herinnerings-en herdenkingscultuur

Historische gebouwen en plekken bieden een authentieke plek om het verhaal over het verleden te ervaren. En het actief uitdragen van de verhalen die verbonden zijn aan een monument, draagt bij aan het draagvlak voor bescherming van het onroerend erfgoed. Voor het onderzoek is een literatuuronderzoek verricht, zijn diverse deelstudies uitgevoerd, zijn gesprekken gevoerd met organisaties en personen die betrokken zijn bij de herinnerings-en herdenkingscultuur en/of het erfgoedveld en is een online enquête uitgezet.

Nederland heeft in de loop der tijd een volwaardig en divers rijksmonumentenbestand opgebouwd. Maar n.a.v. vragen uit de samenleving heeft de minister de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om verkennend onderzoek uit te voeren naar een aantal (nieuwe) erfgoedthema’s: Erfgoed van de periode na 1965, Militair Erfgoed, Archeologie, en onroerend erfgoed dat van betekenis kan zijn voor de herinnerings- en herdenkingscultuur in Nederland. De verkenningen brengen in beeld of er sprake is van een instandhoudingsopgave en op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. De verkenningen leveren bouwstenen voor beleidsmaatregelen.

Colofon

Auteur: Monique Eerden e.a.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019